Reports & Briefings

Kömür kullanımının yöre halkına, hava, toprak, su ve iklimimize muazzam bedelleri çoğu zaman kolayca gözle görülmüyor ya da ayrı ayrı başlıklar altında ele alınıyor. Bu da genelde, bilerek ya da bilmeyerek, sadece bu durum karşısındaki tavrımızı ve karar alma süreçlerini bulanıklaştırmaya yarıyor.

Bu çalışmayı farklı kılan, Muğla ve diğer yerlerde kömür kullanımının dışsal maliyetleri olarak anılan -ki bu da kömüre olan bağımlılığımızı devam ettirmek için ödediğimiz bedelin tamamını kavramımızı çoğu zaman bulanıklaştıran bir başka terimdir- büyük yapbozun parçalarını bir araya getirmesi.

Bu rapor, kömürün çevre üzerindeki gerçek ve görünür maliyetlerine dair resmin tamamını ortaya koymaktan öteye geçiyor; söz konusu çevreyle iç içe geçmiş insanların ve yöre halkının hayatlarına, sosyal sermayelere yüklenen bedellere ışık tutuyor.

Raporu buradan indirin: pdf Kömürün Gerçek Bedeli – Muğla (5.70 MB)

Latest Publications

See All: Climate & Energy Targets